POVRAT ROBE

Kovačko Trgovački Obrt Svetinović

KTO Svetinovic webshop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.

  1. Raskid ugovora o kupoprodaji

Imate pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da ste se predomislili prije isporuke robe.

Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, potrebno je dostaviti prije isteka navedenog roka pravilno popunjen primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, zajedno s originalnim računom. Obrazac možete dostaviti u paketu zajedno s robom ili na e-mail adresu: infosvetinovic@gmail.com

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu preuzmite na ovom linku u pdf formatu. Možete ga ispuniti elektronskim putem ili fizički nakon ispisa. (LINK NA OBRAZAC – pdf format).

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Prema članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, dužni ste primljenu robu vratiti na adresu KTO Svetinovic (za web trgovinu), Plano 59 Trogir, Hrvatska.

Povrat robe možete izvršiti besplatno putem ugovornog partnerta HP Express, te je u tom slučaju dovoljno prilikom predavanja Obrasca za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji zatražiti prikup robe od strane KTO Svetinovic i zapakirati robu za povrat u originalnu transportnu ambalažu. Ako povrat robe želite izvršiti alternativnim načinima dostave, u tom slučaju dužni ste isti izvršiti o vlastitom trošku..

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj ambalaži uključivo s originalnim etiketama. Ukoliko je do korištenja (umanjenja vrijednosti) došlo, po primitku vraćene robe izvršiti ćemo procjenu stanja robe prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će vam postotak povrata novca biti isplaćen. U takvim situacijama ćemo vas kontaktirati i pokušati pronaći obostrano najprihvatljivije rješenje.

Najkasnije u roku od 14 dana od dana kad smo zaprimili vašu obavijest o odluci raskida ugovora, uz uvjet da ste izvršili svoju obvezu povrata isporučene robe, izvršiti ćemo povrat vaše uplate koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili prilikom narudžbe.

Nažalost nismo u mogućnosti izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat vašeg izričitog izbora vrste prijevoza, niti bilo kakve druge troškove povezane s procesom povrata. Pošiljke koje su poslane na način da zahtijevaju plaćanje prilikom pouzeća također nismo u mogućnosti primiti.

  1. Zamjena artikala za drugu veličinu

Ukoliko ste nakon primitka robe ustanovili da vam se artikal zaista sviđa, ali vam veličina koju ste naručili ne odgovara i želite ga zamijeniti za isti artikal u drugoj veličini, to možete učiniti na sljedeći način.

Javite se našoj korisničkoj službi na e-mail adresu infosvetinovic@gmail.com i obavijestite nas o vašoj želji. Provjeriti ćemo da li je željeni artikal dostupan u traženoj veličini. Ukoliko je artikal dostupan, artikal koji želite zamijeniti potrebno je zajedno s originalnim računom zapakirati u transportnu ambalažu, te prilikom primitka novog artikla u željenoj veličini, prethodno primljeni i zapakirani artikal predati dostavljaču.

Zamjena je moguća isključivo ako roba nije korištena i nalazi se u originalnoj ambalaži uključivo s originalnim etiketama.

Ukoliko željeni artikal nije dostupan u traženoj veličini ili želite zamjeniti kupljeni artikal za drugi, potrebno je da s vaše strane izvršite jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji sljedeći upute iz teksta ‘Raskid ugovora o kupoprodaji’, koji možete pronaći na vrhu ove stranice.

Uplata koju ste izvršili prilikom prethodne narudžbe biti će vam vraćena, a željeni artikal ćete naručiti putem nove narudžbe i uplate.

  1. Reklamacije robe s nedostatkom

U zaista rijetkim slučajevima kada primite robu s nedostatkom, imate pravo na prigovor ili reklamaciju robe u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača.

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo vam da svoje prigovore uputite na e-mail adresu infosvetinovic@gmail.com ili putem pošte na adresu KTO Svetinovic Plano 59 Trogir. Na sve zaprimljene prigovore odgovoriti ćemo u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, te ćemo riješiti vaš prigovor na najpovoljniji mogući način.

Povrat u slučaju reklamacije robe s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora, u dogovoru s vama, na vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja će preuzeti paket i vratiti ga u našu poslovnicu.

Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija pravovaljana, o našem trošku zamijeniti ćemo robu za istovjetnu bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, uključivo s troškovima dostave.

U slučaju da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na adresu kupca.

  1. Online rješavanje potrošačkih sporova

Sukladno uredbi Europske unije, KTO Svetinovic web trgovina sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.

Sukladno članku 14. st. 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

U nastavku možete pronaći poveznicu (link) za Platformu za online rješavanje potrošačkih sporova.

Za detaljnije informacije slobodno nam se obratite na e-mail adresu infosvetinovic@gmail.com